Badanie nośności i zagęszczenia płytą sztywną aparatu VSS

budowa domu jednorodzinnego - Labortest

Badanie nośności i zagęszczenia płytą sztywną aparatu VSS

Badanie nośności i zagęszczenia płytą sztywną aparatu VSS jest jednym z podstawowych terenowych badań powierzchniowych podłoża gruntowego rodzimego i wzmocnionego. Metoda pomiaru ugięcia pod wpływem nacisku obciążonej płyty aparatu VSS stworzona została głównie do pomiarów nośności gruntów i podłoża wzmocnionego, ale wyjątkowo może być stosowana także dla nawierzchni drogowych. Podczas badania płytą VSS podłoże lub

Zobacz więcej...

Badania pod dom jednorodzinny – zanim zaczniesz się budować pamiętaj o Opinii geotechnicznej.

Zlecenie wykonania badań gruntowych oraz opinii geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo-wodne na terenie planowanej inwestycji jest kluczowym elementem, niezbędnym do wykonania projektu każdego budynku. Opinia geotechniczna jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę dla każdego obiektu. Rzetelnie wykonane badania gruntowe mogą, wraz z dobranym przez projektanta sposobem posadowienia,  obniżyć koszt robót ziemnych i fundamentowych oraz

Zobacz więcej...