Badania konstrukcji posadzki

Badania konstrukcji posadzki

Gdy w budynku wystąpi awaria posadzki, mając na celu rozpoznanie istniejącej konstrukcji w pierwszej kolejności sięgamy po dokumentację projektową analizowanego obiektu. Jeżeli taka dokumentacja się nie zachowała, lub rodzaj uszkodzeń wskazuje na rozbieżności stanu faktycznego z przyjmowanym warto przeprowadzić badania.

Do zalezienia przyczyny zniszczenia posadzki, po przeanalizowaniu projektu, pomocnym będzie określenie materiałów, grubości oraz stanu poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Odwierty wykonamy przy wykorzystaniu rdzeniowej wiertnicy mechanicznej do betonu. Przewierty mogą być wykonane przy użyciu koronek o średnicach 80mm, 100mm, 150mm, 250mm, 350mm oraz 400mm.

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie badań betonów wbudowanych w konstrukcję posadzki. Z odwierconych rdzeni należy przygotować próbki do badania wytrzymałości na ściskanie w prasie hydraulicznej. Gdy ściskanie próbek betonowych będzie zakończone, można przeprowadzić badanie zawartości fibry stalowej bądź innego zbrojenia rozproszonego. Takie badania betonów pomogą określić czy materiał jest zgodny z określonym w projekcie.

Korzystając z wykonanego w posadzce otworu, można przystąpić do wykonania badania gruntu, czyli np. sondowania (DPL) oraz odwiertu geotechnicznego, w celu oznaczenia rodzaju i stanu występującego pod konstrukcją gruntu oraz pomiaru zwierciadła wody gruntowej.

Przy odwiercie koronką 400mm możemy po uzyskaniu dostępu do gruntu wykonać badanie nośności i zagęszczenia płytą aparatu VSS 300mm. Pozwoli to nam precyzyjnie określić parametry pierwotnego modułu odkształcenia (Ev1) oraz wtórnego (Ev2) a także wskaźnik odkształcenia I0=Ev2/Ev1.

Aby poznać zakres badań wykonywanych przez naszą firmę zapoznaj się z naszą ofertą! http://labortestbrzezinscy.pl/geotechnika/