Badania konstrukcji posadzki

badania betonów - Labortest

Badania konstrukcji posadzki

Gdy w budynku wystąpi awaria posadzki, mając na celu rozpoznanie istniejącej konstrukcji w pierwszej kolejności sięgamy po dokumentację projektową analizowanego obiektu. Jeżeli taka dokumentacja się nie zachowała, lub rodzaj uszkodzeń wskazuje na rozbieżności stanu faktycznego z przyjmowanym warto przeprowadzić badania. Do zalezienia przyczyny zniszczenia posadzki, po przeanalizowaniu projektu, pomocnym będzie określenie materiałów, grubości oraz stanu

Zobacz więcej...