Blog

Blog

Ze świata geotechniki...

Badanie nośności i zagęszczenia płytą sztywną aparatu VSS

Badanie nośności i zagęszczenia płytą sztywną aparatu VSS jest jednym z podstawowych terenowych badań powierzchniowych podłoża gruntowego rodzimego i wzmocnionego. Metoda pomiaru ugięcia pod wpływem nacisku obciążonej płyty aparatu VSS stworzona została głównie do pomiarów nośności gruntów i podłoża wzmocnionego, ale wyjątkowo może być stosowana także dla nawierzchni drogowych. Podczas badania płytą VSS podłoże lub

Zobacz więcej...

Badania pod dom jednorodzinny – zanim zaczniesz się budować pamiętaj o Opinii geotechnicznej.

Zlecenie wykonania badań gruntowych oraz opinii geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo-wodne na terenie planowanej inwestycji jest kluczowym elementem, niezbędnym do wykonania projektu każdego budynku. Opinia geotechniczna jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę dla każdego obiektu. Rzetelnie wykonane badania gruntowe mogą, wraz z dobranym przez projektanta sposobem posadowienia,  obniżyć koszt robót ziemnych i fundamentowych oraz

Zobacz więcej...

Badania konstrukcji posadzki

Gdy w budynku wystąpi awaria posadzki, mając na celu rozpoznanie istniejącej konstrukcji w pierwszej kolejności sięgamy po dokumentację projektową analizowanego obiektu. Jeżeli taka dokumentacja się nie zachowała, lub rodzaj uszkodzeń wskazuje na rozbieżności stanu faktycznego z przyjmowanym warto przeprowadzić badania. Do zalezienia przyczyny zniszczenia posadzki, po przeanalizowaniu projektu, pomocnym będzie określenie materiałów, grubości oraz stanu

Zobacz więcej...

Sondowania statyczne CPT i CPTU

Badanie sondą statyczną CPT jest jedną z nowoczesnych metod badania gruntu, polegającą na pionowym, powolnym wciskaniu w grunt kolumny żerdzi zakończonych znormalizowaną, stożkową końcówką wyposażoną w system czujników.  Sondowanie tego typu pomaga precyzyjnie ustalić warunki gruntowo-wodne występujące w stanie pierwotnym na podstawie oporu stawianego przez grunt podczas wciskania stożka, tarcia gruntu i wskaźnika tarcia. Korzystając

Zobacz więcej...

Szkolenie z obsługi wiertnicy Pagani TG-63 150kN – sondowania CPT i CPT-U

Na początku lipca na terenie naszej firmy odbyło się szkolenie dla wszystkich pracowników z obsługi szkolenia sondy Pagani TG-63 150kN. Doskonaliliśmy obsługę wiertnicy wykonując „krok po kroku” wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia sondowania CPT-u. Przy tej okazji udało nam nagrać krótki film instruktażowy dla przyszłych zainteresowanych.

Zobacz więcej...

Witamy na naszej nowej stronie

Witamy na naszej stronie Serdecznie witamy na naszej nowej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości. Działamy na rynku od 25 lat. Od czerwca 2018 roku zmieniliśmy formę działalności ze Spółki Cywilnej na Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową. Przy tej okazji

Zobacz więcej...