Badania pod dom jednorodzinny – zanim zaczniesz się budować pamiętaj o Opinii geotechnicznej.

Badania pod dom jednorodzinny – zanim zaczniesz się budować pamiętaj o Opinii geotechnicznej.

Zlecenie wykonania badań gruntowych oraz opinii geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo-wodne na terenie planowanej inwestycji jest kluczowym elementem, niezbędnym do wykonania projektu każdego budynku. Opinia geotechniczna jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę dla każdego obiektu. Rzetelnie wykonane badania gruntowe mogą, wraz z dobranym przez projektanta sposobem posadowienia,  obniżyć koszt robót ziemnych i fundamentowych oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii budynku spowodowanych, m.in. nierównomiernym osiadaniem gruntu, a także stanowić znaczne ułatwienie podczas projektowania odwodnienia budynku.

W skład niezbędnych badań terenowych wchodzą:

– Odwierty geotechniczne, wykonywane wiertnicą mechaniczną lub świdrem ręcznym do około 4,0m w przypadku obiektów niepodpiwniczonych oraz do 6,0m w przypadku obiektów z planowanym podpiwniczeniem, wraz z makroskopowym rozpoznaniem i określeniem stanu występujących w podłożu gruntów.

– Sondowanie sondą dynamiczną DPL w celu określenia stopnia zagęszczenia (ID) gruntów niespoistych.

Możliwe jest również wykonanie szczegółowych badań gruntu za pomocą sondy statycznej CPTU, o której więcej można przeczytać tutaj  https://labortestbrzezinscy.pl/sondowania-statyczne-cpt-i-cptu/

Zlecając nam przygotowanie opinii geotechnicznej wyślij na maila biuro@labortestbrzezinscy.pl :

  1. plan zagospodarowania przestrzennego z naniesionym obrysem planowanego budynku
  2. wstępne informacje o planowanej konstrukcji budynku: projektowane podpiwniczenie.

Wykonanie i opracowanie badań podłoża gruntowego może trwać od kilku do kilkunastu dni roboczych i kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Końcowa cena zależy od skomplikowania warunków gruntowo-wodnych, zróżnicowania terenu – większych kosztów można się spodziewać przy realizacji badań na terenach podmokłych, znajdujących się w pobliżu zbiorników wodnych bądź eksploatowanych wcześniej przez człowieka.

W celu wyceny i ustalenia szczegółowych warunków wykonania badań dla Twojej inwestycji – zapraszamy do indywidualnego kontaktu  https://labortestbrzezinscy.pl/kontakt/