Badanie nośności i zagęszczenia płytą sztywną aparatu VSS

aparat VSS - Labortest

Badanie nośności i zagęszczenia płytą sztywną aparatu VSS

Badanie nośności i zagęszczenia płytą sztywną aparatu VSS jest jednym z podstawowych terenowych badań powierzchniowych podłoża gruntowego rodzimego i wzmocnionego. Metoda pomiaru ugięcia pod wpływem nacisku obciążonej płyty aparatu VSS stworzona została głównie do pomiarów nośności gruntów i podłoża wzmocnionego, ale wyjątkowo może być stosowana także dla nawierzchni drogowych. Podczas badania płytą VSS podłoże lub

Zobacz więcej...